Tin thị trường

Doanh nghiệp ngành xây dựng sẽ có triển vọng tốt

Tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng có sự tương quan cao với tình hình thị trường bất động sản (BĐS). Ngành xây dựng được dự báo vẫn tăng trưởng khá, với mức tăng khoảng 6,5% trong năm nay.

Chi tiết

Thị trường xây dựng Việt Nam 2015

Tại Hội thảo Triển vọng thị trường xây dựng Việt Nam 2015, các chuyên gia đánh giá, năm 2015 có nhiều triển vọng phát triển cho thị trường xây dựng. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội sẽ đến, doanh nghiệp cần thúc đẩy sự tin cậy và tăng cường hợp tác hướng tới những mục tiêu chung.

Chi tiết