Thành tích

    1. Xây dựng các công trình giao thông       trong và ngoài nước, bao gồm: Cầu, đường   bộ, nhà ga, sân bay, hầm, bến cảng,   đường  thủy;
   2. Xây dựng các công trình công nghiệp:   Kho, xưởng sản xuất, bến bãi, xây dựng cơ   sở hạ tầng, san lấp mặt bằng;
   3. Xây dựng các công trình dân dụng:   nhà  ở, nhà làm việc, văn phòng, trụ sở,   khu trung tâm thương mại siêu thị;
    4. Xây dựng công trình cấp thoát nước;
  5. Xây dựng công trình thủy lợi: trạm bơm,  cống, đập, đê, kè, kênh mương;
    6. Đầu tư xây dựng các công trình: Cơ sở  hạ tầng cụm dân cư, đô thị, khu công  nghiệp, giao thông vận tải;

Liên hệ