Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

  Handico 36 đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty xây dựng Việt Nam được tôn trọng hàng đầu trong nước.Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Handico 36

 Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, Handico 36 còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại Handico 36.

 

 

 

 

 

 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Handico 36 là đem lại những giải pháp và dịch vụ xây dựng tốt nhất nằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ.

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao (dịch vụ với chuẩn mực quốc tế), tính an toàn tại công trường, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp.

Liên hệ